1850 หากเราขาดละหมาดจะชดใช้อย่างไร เราจะละหมาดแต่ละเวลาเสร็จแล้ว แล้วละหมาดอีกโดยเหนียตว่าเป็นการละหมาดชดใช้ ควบคู่กันทุกเวลาได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 02/08/2010 - 09:33