1850 หากเราขาดละหมาดจะชดใช้อย่างไร เราจะละหมาดแต่ละเวลาเสร็จแล้ว แล้วละหมาดอีกโดยเหนียตว่าเป็นการละหมาดชดใช้ ควบคู่กันทุกเวลาได้หรือไม่