ละหมาดตามอิมามที่อยู่คนละอาคารกันแต่ได้ยินเสียงอิมาม ทำได้หรือไม่