1160 น้ำในภาชนะที่โดนแสงแดด ใช้เป็นน้ำละหมาดได้หรือไม่ครับ