เนื่องจากเวลาละหมาดซุบฮฺไม่ตรงกับที่มัสญิด เรารอให้อะซานเสร็จแล้วจึงเดินไปละหมาดทำให้ไปไม่ทัน จะละหมาดที่บ้านได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 08/04/2010 - 16:30
คำถาม
เนื่องจากเวลาละหมาดซุบฮฺไม่ตรงกับที่มัสญิดห่างกันประมาณ10นาทีเรารอให้อะซานเสร็จแล้วจึงเดินไปละหมาดทำให้ไปไม่ทันมีข้ออนุโลมหรือไม่ที่จะละหมาดที่บ้าน

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ