อิมามลืมนั่งระหว่างสองสุญูด โดยที่อิหม่ามสุญูดครั้งแรกแล้วนั่งตะฮีย้าตทันที ไม่ได้สุญูดครั้งที่สอง ละหมาดแล้วควรทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 30/04/2010 - 15:39
คำถาม
อิหม่ามนำละหมาดแต่ลืมนั่งระหว่างสองสุญูด โดยที่อิหม่ามสุญูดครั้งแรกแล้วนั่งตะฮีย้าตทันที โดยไม่ได้สุญูดครั้งที่สอง หลังละหมาดแล้วควรทำอย่างไร

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ