ไปละหมาดวันศุกร์สาย คอฏีบคุฏบะฮฺแล้ว เราต้องละหมาดเคารพมัสญิดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 21/12/2010 - 09:37

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

เรื่องที่เกี่ยวข้อง