1391 การอ่านอัลกุรอานในละหมาด โดยร็อกอะฮฺอ่านซูเราะฮฺหนึ่งไม่จบ ในร็อกอะฮฺที่สองจะอ่านซูเราะฮฺอื่นได้หรือไม่