1391 การอ่านอัลกุรอานในละหมาด โดยร็อกอะฮฺอ่านซูเราะฮฺหนึ่งไม่จบ ในร็อกอะฮฺที่สองจะอ่านซูเราะฮฺอื่นได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 24/12/2010 - 06:18

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง