1831 ละหมาดในมัสยิดหะรอมกับกพื้นที่หะรอม มีผลบุญเท่ากันหรือไม่?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:09
คำถาม
การละหมาดในมัสยิดหะรอมกับการละหมาดในพื้นที่หะรอมในมักกะฮฺมีผลบุญเท่ากันหรือไม่?

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ