การใช้สิว้าก - ในหะดีษที่บอกว่าให้ใช้สิว้ากทุกครั้งในการอาบน้ำละหมาด ควรสิว้ากตอนไหน, การสิว้ากด้วยไม้ข่อยหรือแปรงสิฟัน ผลบุญต่างกันหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2011 - 06:27