1109 ตบหมอนข้างมาทำตะยัมมุมได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 24/12/2009 - 16:57

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

"ไม่ได้ ต้องเป็นดิน ถ้าไม่มีดินก็ต้องเอาสิ่งที่มาจากดิน เช่น ฝุ่น คำว่าดินนี่คืออยู่บนพื้นดิน อุละมาอฺบางท่านบอกว่าดินนี่ต้องมีฝุ่น ใช้ดินเปียกไม่ได้"

วันที่ตอบ