1390 ละหมาดกอดอซุบฮิมีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 24/12/2010 - 06:18
คำถาม
ละหมาดกอดอซุบฮิมีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ - การจะละหมาดกอดอซุบฮิไม่ทราบว่ามีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ หรือว่ากอดอได้จนกว่าจะถึงเวลาละหมาดซุฮฺริ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ