ใส่เสื้อแขนสั้นกับแขนยาวละหมาด อย่างไหนได้ผลบุญมากกว่ากัน

Submitted by dp6admin on Fri, 02/04/2010 - 11:15

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ