มีรายงานไหมในการกล่าว "อะอูซุบิลลาฮฺ" ก่อนอ่านอัลกุรอานและในละหมาดทุกร็อกอะฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 08/04/2010 - 16:29

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ