อิมามอ่านฟาติหะฮฺไม่จบ แต่ได้ถอยหลังแล้วดันมะอฺมูมขึ้นมาอ่านแทน