อิมามอ่านฟาติหะฮฺไม่จบ แต่ได้ถอยหลังแล้วดันมะอฺมูมขึ้นมาอ่านแทน

Submitted by dp6admin on Thu, 13/05/2010 - 11:25