1310 การจัดแถว(ศ็อฟ)เด็กในการละหมาด ศ็อฟเด็กควรอยู่ตรงไหน