สถานที่ไม่ใช่มัสญิด เช่น สนามบิน มุศ็อลลา ต้องละหมาดตะฮียะตุ้ลมัสญิดหรือไม่