สามีเป็นอิมามนำละหมาดที่บ้าน อ่านอัลกุรอานผิด ภรรยาซึ่งเป็นมะอฺมูมจะเตือนอย่างไร

Submitted by dp6admin on Tue, 21/12/2010 - 09:39

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------