นะญาซะฮฺ

กิตาบุลวุฎูอฺ 22 (บาบ 67)

Submitted by dp6admin on Sat, 23/03/2019 - 19:59
22
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 62; มูลสัตว์นะญิสมั้ย
พื้นที่มีมูลสัตว์ ละหมาดได้มั้ย
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 19 (บาบ 57-59)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/03/2019 - 20:30
59
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 59; 57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)ปัสสาวะในมัสยิดจนเสร็จ (การเลือกทำให้สิ่งที่เสียหายน้อยกว่า)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56)

Submitted by dp6admin on Fri, 22/02/2019 - 07:03
18
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ ไม่ปกปิดขณะปัสสาวะ 56- การล้างปัสสาวะ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54)

Submitted by dp6admin on Thu, 14/02/2019 - 14:05
57
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด แม้จะไม่มีหะดัษ(เล็ก), เมื่อไหร่ที่จะวาญิบต้องอาบน้ำละหมาด ?,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12)

Submitted by admin on Mon, 24/09/2018 - 10:57
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 42 : 6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(ให้สมบูรณ์) 7- การล้างใบหน้าด้วยมือทั้งสองจากการตักน้ำครั้งเดียว 8- กล่าวบิสมิลลาฮฺทุกสถานการณ์ แม้ตอนร่วมหลับนอน 9- สิ่งที่ควรกล่าวตอนเข้าเคาะลาอฺ 10- การวางน้ำ ก่อนจะไปถ่ายทุกข์ 11- ไม่อนุญาตให้ผินหน้าไปยังกิบลัตขณะอุจจาระหรือปัสสาวะ ยกเว้นหากมีอาคาร เช่น กำแพง ผนัง ฯลฯ 12- ผู้ที่อุจจาระบนก้อนดินสองก้อน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On