1558 เวลาละหมาดศุบฮฺ(เริ่มกี่โมง) ตามปฏิทินถูกต้องหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:51

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ