หะดัษ

กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56)

Submitted by dp6admin on Fri, 22/02/2019 - 07:03
18
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ ไม่ปกปิดขณะปัสสาวะ 56- การล้างปัสสาวะ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54)

Submitted by dp6admin on Thu, 14/02/2019 - 14:05
57
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด แม้จะไม่มีหะดัษ(เล็ก), เมื่อไหร่ที่จะวาญิบต้องอาบน้ำละหมาด ?,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35)

Submitted by dp6admin on Fri, 16/11/2018 - 21:19
กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (ที่ไม่ใช่ทวารหนัก/เบา) เสียน้ำละหมาดหรือไม่, หัวเราะในขณะละหมาด,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On