1407 กรณีที่อิมามไม่สามารถยืนละหมาดได้ มะมูมต้องยืนหรือนั่งละหมาด