ละหมาดญะมาอะฮฺ

กรณีที่ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี (ทำบาปใหญ่) แล้วเป็นอิหม่ามการละหมาดนั้นจะใช้ได้มั้ย

Submitted by dp6admin on Mon, 25/04/2011 - 21:12
คำถาม
กรณีที่ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี (ทำบาปใหญ่) แล้วเป็นอิหม่ามการละหมาดนั้นจะใช้ได้มั้ยและกรณีที่เป็นการละหมาดญะนาซะ มัยยิดนั้นจะได้รับดุอาหรือไม่และละหมาดใช้ได้หรือไม่ครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

------- 

1396 ละหมาดตามอีหม่าม อ่านฟาติหะฮฺไม่ทัน

Submitted by dp6admin on Fri, 21/01/2011 - 09:47
คำถาม
อัสลามูอะลัยกุม ผมทราบว่าในละหมาดที่อิหม่ามอ่านเสียงดังให้มะมูมฟังอิหม่าม ผมจึงใคร่ขอคำอธิบายจากท่านเชคว่า ในส่วนรอกะอัตต่อมาที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อย ผู้เป็นมะมูมก็จะต้องอ่านฟาติหะเองด้วยเสียงค่อยเช่นกัน แต่ถ้าผมซึ่งเป็นมะมูมอ่านไม่ทันจบฟาติหะทั้งสูเราะห์ แล้วอิหม่ามก็ทำการรูกัวะ กรณีนี้มะมูมจะต้องอ่านให้จบก่อนแล้วรูกัวะ หรือจะต้องรูกัวะตามอิหม่ามทันที

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

1220 ผู้ศรัทธาทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์ หรือเฉพาะเจาะจงที่ผู้ศรัทธาชายอย่างเดียว

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 11:20
คำถาม
ตามหลักฐานจากอัลกุรอ่านและซุนนะห์แล้ว ผู้ศรัทธาทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์หรือ เฉพาะเจาะจงที่ผู้ศรัทธาชายอย่างเดียว

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

1070 อิมามขอดุอาอฺ มะอฺมูมต้องรับหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:41

 

คำถาม : การขอดุอาอฺของอิมาม มะอฺมูมจะต้องรับด้วยหรือเปล่า แล้วถ้าไม่ยกมือตามอิมามได้หรือไม่ ขณะฟังดุอาอฺที่อิมามขอถ้าหากเป็นดุอาอฺที่ดีตอนนั้นใจเราควรนึกยังไง

 

คำตอบ