เมื่อเราเป็นมะอมูมจะเริ่มอ่านดุอาอฺอิฟติตาหฺและฟาติหะฮฺตอนไหน

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2011 - 06:24