1548 การละหมาดรวมก่อนเดินทาง

Submitted by dp6admin on Tue, 02/08/2011 - 13:54
คำถาม
ถ้าต้องเดินทางไปต่างจังหวัด แล้วต้องขึ้นรถประจำทาง รถจะมาถึง เวลาประมาณ บ่าย 3 โมงแล้ววันนั้น เราก็ละหมาดซุฮรี่กับอีมามแล้วที่มัสยิด แต่เรากะประมาณแล้วว่าจะถึงปลายทางประมาณ 3 ทุ่มที่นี้เราเลย ออกจากบ้านไปขึ้นรถที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึง แล้วละมาด ซุฮรี่(กอซัร)แล้วรวมกับอัสรี่(กอซัร) ในเวลาของซุฮรี่ แล้วขึ้นรถ(สรุปเราละหมาด ซุฮรี่ 2 ครั้ง แบบนี้ ไม่ทราบว่าจะไช่ได้ไม่ครับ) ช่วยอธิบายด้วยครับ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ