ดุอาอฺตัษบีต มีหลักฐานหรือไม่ว่าให้อ่านเท่ากับระยะเวลาของการเชือดอูฐ

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2011 - 06:25