อยากทราบความหมายของญะมาอะห์ซ้อน? และที่มัสยิดสามารถละหมาดญะมาอะห์ซ้อนได้หรือไม่?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 17:13

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------