การยืนเอียะติดาลหลังรุกัวะ ทราบมาว่ามีสองทัศนะคือกอดอกและปล่อยมือ เข้าใจว่ามีน้ำหนักใกล้เคียงกันในหลักฐาน

Submitted by dp6admin on Fri, 25/06/2010 - 08:59
คำถาม
เราจะทำทั้งสองทัศนะในการละหมาดเวลาเดียวกันสลับกันไปมาในแต่ละร็อกอะฮฺได้หรือไม่

 

--

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ