คนที่ใส่เสื้อโดยปลดกระดุมด้านบน 2-3 เม็ด จะทำให้การละหมาดของเขาใช้ได้หรือไม่