1820 เคยละเลยการละหมาดฟัรฎูไปบ้าง ให้ละหมาดซุนนะฮฺเยอะๆหรือต้องละหมาดชดใช้

Submitted by dp6admin on Tue, 20/07/2010 - 08:08
คำถาม
ในช่วงหนึ่งของชีวิตเคย ละเลยการละหมาดฟัรฎูไปบ้าง ต้องทำอย่างไร ให้ละหมาดซุนนะฮฺเยอะๆหรือต้องละหมาด ชดใช้

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------