วิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม 1-10

Submitted by dp6admin on Fri, 11/09/2009 - 14:58
หัวข้อเรื่อง
บรรยายโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
สถานที่
อิศลาหฺสมาคม บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

ครั้งที่ เนื้อหา ขนาด(mb)
1

ความหมายซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ

 11.7

2

การอาบน้ำละหมาด

 8.7

3
  • ความสำคัญของการละหมาด
  • การตั้งเจตนา(เหนียต)
  • ตักบีเราะตุ้ลเอี๊ยะหฺรอม

الله أكبر

[ อัลลอฮุ อั๊กบั๊ร ] - อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ 

 8.1

4 - การตักบีร, ยืน, การสร้างคุชูอฺในละหมาด

- ดุอาอฺอิสติฟตาหฺ

  • ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิก, วะตะบาเราะกัสมุก, วะตะอาลายัดดุก, วะลาอิลาหะฆ็อยรุก [istiftaah1.mp3]
  • วัจญะหฺตุ วัจญฺหิยะลิลละซียฺ ... วะอะนะเอาวะลุลมุสลิมีน
  • อัลลอฮุมมะบาอิดบัยนี วะบัยนะเคาฏอยายะ, ... [istiftaah2.mp3]
- การอ่านฟาติหะฮฺ - อิมาม, มะอฺมูม, ละหมาดญะมาอะฮฺ, ละหมาดคนเดียว - จำเป็นต้องอ่านหรือไม่, การอ่านบิสมิลลาฮฺ
- การบันทึกและรวบรวมอัลกุรอาน, การอ่านอัลกุรอาน, สัญลักษณ์ในอัลกุรอาน,
- สอนอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ,ลามชัมซียะฮฺและเกาะมารียะฮฺ, ตัวอะลิฟเล็กในอัลกุรอาน

 11

5

- การอ่านซูเราะฮฺ - ต้องอ่าน?, อ่านซ้ำ?
- การรุกัวอฺ, การละหมาดแข่งกับอิมาม, คำกล่าวขณะรุกัวอฺ
- การยืนอัลเอี๊ยะอฺติดาล
- การสุญูด - การลงสุญูด, ลักษณะ, ข้อห้ามขณะสุญูด, การสุญูดของผู้หญิง, การขอดุอาอฺ

       

 11

6

- การสุญูด
- ความสำคัญของการรักษาน้ำละหมาด, คุชูอฺในละหมาด
- นั่งระหว่างสองสุญูด
- ลักษณะการนั่งในละหมาด 3 แบบ : อิฟติรอช, ตะวัรรุก [ดูรูป], อิกอาอฺ [ดูรูป]
- การลืมบางอิริยาบท, สุญูดซะฮฺวี
- การลุกขึ้นสู่ร็อกอะฮฺที่ 2, นั่งอิสติรอหะฮฺ (นั่งสักครู่ก่อนจะลุกขึ้น)
- การนั่งตะชะฮุดเอาวัล

 11

7

- การนั่งตะชะฮุดเอาวัล - คำกล่าว, ลักษณะการนั่ง, การวางมือ, ชี้หรือกระดิก
- การขอดุอาอฺ - ยกมือ, ชี้นิ้ว
- การเศาะละวาต
- การให้สลาม (ตัสลีม)

 10

8

- การให้สลาม (ตัสลีม), เมื่อละหมาดเสร็จแล้ว, ซิกรุลลอฮฺหลังละหมาด
- การละหมาดซุนนะฮฺ : เป้าหมาย, ความสำคัญ, เวลา, จำนวน
- การละหมาดกลางคืน, ดุอาอฺกุนูต

 11

9

ละหมาดซุนนะฮฺ - ตะฮัดยุด, ดุฮา, อิสติคอเราะฮฺ, ตัสบีหฺ, กุซูฟ-คุซูฟ, ตะรอวีหฺ, ละหมาดเตาบัต, ละหมาดขอฝน(อิสติสกออฺ), ดุอาอฺขอให้ฝนหยุด
การสุญูด - สุญูดติลาวะฮฺขณะละหมาด, สุญูดชุกูร(ขอบคุณ), สุญูดซะฮฺวี

การละหมาดญะมาอะฮฺ

 17

10 การละหมาดญะมาอะฮฺ

 18

 

 

WCimage
วิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม 1-10