มุสลิมะฮฺจะอ่านฟาติหะฮฺและซิเกรในละหมาดในใจขณะละหมาดได้หรือไม่