เคยเรียนรู้มาว่าหลังละหมาดซุบฮิและมักริบให้อ่าน "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ..."

Submitted by dp6admin on Fri, 12/03/2010 - 14:19
คำถาม
"ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮิ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ ยุหฺยีวะยุมีตุ วะฮุวะอาลากุลลิชัยอินเกาะดีร" 10 ครั้ง และกล่าว "อัลลอฮุมมะอินนี อัสอะลุกัลญันนะฮฺ อัลลอฮุมมะอะญิรนี มินัลนาร" 7 ครั้ง แต่มาทราบจากโต๊ะครูปัจจุบันว่าไม่ต้องกล่าวก็ได้ สรุปว่าอย่างไร

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ