ดูถ่ายทอดดาวเทียมจากมักกะฮฺ ในทีวีอะซาน เราต้องรับอะซานหรือไม่