หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ

กิตาบุลวุฎูอฺ 14 (บาบ 46-48)

Submitted by dp6admin on Sat, 19/01/2019 - 15:48
กิตาบุลวุฎูอฺ 14
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46- การอาบน้ำละหมาดในเตาร์(กะละมังเล็ก)
47- การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณนั้น 1 มุด (2 กอบมือ)
48- การเช็ดบนรองเท้าทั้งสองข้าง


วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43)

Submitted by dp6admin on Sat, 05/01/2019 - 21:51
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  52 : กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 52
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42)

Submitted by dp6admin on Mon, 24/12/2018 - 18:09
กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 51; บาบ 40- การใช้ส่วนเหลือของน้ำละหมาดของผู้คน(มาอฺมุสตะอฺมัล)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39)

Submitted by dp6admin on Sat, 08/12/2018 - 23:40
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  50 : กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-เช็ดศีรษะ 39-ล้างเท้า
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36)

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 17:14
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 49 : กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36)
หัวข้อเรื่อง
36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ - เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด
หะดัษเล็ก ต้องอาบน้ำละหมาด
หะดัษใหญ่ ต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35)

Submitted by dp6admin on Fri, 16/11/2018 - 21:19
กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (ที่ไม่ใช่ทวารหนัก/เบา) เสียน้ำละหมาดหรือไม่, หัวเราะในขณะละหมาด,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14)

Submitted by admin on Fri, 28/09/2018 - 11:56
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12)

Submitted by admin on Mon, 24/09/2018 - 10:57
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 42 : 6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(ให้สมบูรณ์) 7- การล้างใบหน้าด้วยมือทั้งสองจากการตักน้ำครั้งเดียว 8- กล่าวบิสมิลลาฮฺทุกสถานการณ์ แม้ตอนร่วมหลับนอน 9- สิ่งที่ควรกล่าวตอนเข้าเคาะลาอฺ 10- การวางน้ำ ก่อนจะไปถ่ายทุกข์ 11- ไม่อนุญาตให้ผินหน้าไปยังกิบลัตขณะอุจจาระหรือปัสสาวะ ยกเว้นหากมีอาคาร เช่น กำแพง ผนัง ฯลฯ 12- ผู้ที่อุจจาระบนก้อนดินสองก้อน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5)

Submitted by admin on Mon, 17/09/2018 - 07:29
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41: 1- สิ่งที่มีรายงานเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด 2- การละหมาดมิตอบรับ โดยไม่มีการทำน้ำละหมาด(วุฎูอฺ) 3- ความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดและเรื่องที่เกี่ยวกับอัลฆุร(คนที่มีสัญลักษณ์ที่หน้าผาก), ที่ปลายมือและเท้า...
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On