หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ

บาบ 6 การละหมาดในเสื้อคับ
บาบ 7 การละหมาดด้วยจุบบะฮฺจากเมืองชาม


บาบ 3 การผูก "อิซาร" ที่ต้นคอในการละหมาด
-- หะดีษ 4-5 การละหมาดโดยสวมผ้าผืนเดียว
บาบ 4 การสวมเสื้อผ้าชุดเดียวในละหมาด
-- หะดีษ 6-10 (354-358)

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 8 กิตาบุศศ่อลาฮฺ  كتاب الصلاة

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 (1 มุอัรรอม 1443) ทางไวท์แชนแนล

เอกสารประกอบการบรรยาย : …

บาบ 1 การละหมาดถูกบัญญัติช่วงอิสรออฺอย่างไร (ต่อ)
หะดีษที่ 1 การประทานบทบัญญัติละหมาดในค่ำคืนอิสรออฺมิอฺรอจ (การเดินทางไปยังมัสญิดอักศอและขึ้นสู่ฟากฟ้าของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ) วันละ 5 วักตู(เวลา)
หะดีษที่ 2 จำนวนร็อกอะฮฺของแต่ละวักตู
บาบ 1 การละหมาดถูกบัญญัติช่วงอิสรออฺอย่างไร (หะดีษที่ 1)
- การผ่าอกและล้างหัวใจท่านนบีด้วยน้ำซัมซัม
- การประทานบทบัญญัติละหมาดในค่ำคืนอิสรออฺมิอฺรอจ (การเดินทางไปยังมัสญิดอักศอและขึ้นสู่ฟากฟ้าของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ)
บาบ 3 การตะยัมมุมขณะเดินทางและพักในถิ่น, ถ้าไม่พบน้ำ และกลัวจะหมดเวลาละหมาด
บาบ 4 เป่าฝุ่นดินจากมือได้หรือไม่
บาบ 5 ตะยัมมุมให้ใบหน้าและมือสองข้าง

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 7 กิตาบุตตะยัมมุม  كتاب التيمم

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 (1 ซุลฮิจญะฮฺ 1442) - 1 ส.ค.64 ทางไวท์แชนแนล

เอกสารประกอบการบรรยาย : …

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 77
บาบ 1 ประจำเดือนเริ่มอย่างไร
2- หญิงที่มีประจำเดือน(ฮาอิฎ)ล้างศีรษะของสามีหรือหวีผมให้

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน)

เอกสารประกอบการบรรยาย : …