กิตาบุศศ่อลาฮฺ 4 (บาบ 3-4) | 29/8/64

Submitted by dp6admin on Tue, 31/08/2021 - 15:26
หัวข้อเรื่อง
บาบ 3 การผูก "อิซาร" ที่ต้นคอในการละหมาด
-- หะดีษ 4-5 การละหมาดโดยสวมผ้าผืนเดียว
บาบ 4 การสวมเสื้อผ้าชุดเดียวในละหมาด
-- หะดีษ 6-10 (354-358)
วันที่บรรยาย
21 มุฮัรรอม 1443
วันที่บรรยาย
ความยาว
79.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

3- باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ
บาบ 3 การผูก "อิซาร(ผ้านุ่ง)" ที่ต้นคอในการละหมาด

หะดีษ 4-5 การละหมาดโดยสวมผ้าผืนเดียว
เอาอิซาร(ผ้านุ่ง)ที่ยาว ขึ้นมาผูกบนไหล่ เพื่อปกปิดทั้งตัว
ถ้าผ้านุ่งสั้น ก็นุ่งผ้านุ่งปิดส่วนล่างอย่างเดียวก็เพียงพอ
- สาธิตวิธีนุ่ง- โต๊บ, ริดาอฺ, อิซาร, ฏ็อยละซาน, จุบบะฮฺ
- แบบจำลองมัสญิดและบ้านของท่านนบี ﷺ

4- باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ
บาบ 4 การสวมเสื้อผ้าชุดเดียวในละหมาด

- มุสตะฮิฟ - ลิฮาฟ(ผ้าห่ม) - เอาผ้าดิบผืนเดียวมาห่มตัว
- อิชติมาลุศศ็อมมา (การห่มมิดทั้งตัว มือไม่โผล่ออกมา)
3 คำนี้แปลว่าห่ม - ตะละฮฺฮุฟ, ตะวัชชุฮฺ, อิชติมาล 
- ต้องเอามือออกมาจากผ้า เพราะการห่มโดยเอามือไว้ข้างในเหมือนชาวยิว
- ซิดาล - ชาวยิวคลุมจากหัวลงมา แบบนี้ท่านนบีห้าม

วิธีการห่ม - ห่มโดยเอาชาวผ้าด้านขวาพาดไหล่ซ้าย ชายผ้าด้านซ้ายพาดไหล่ขวา
อุมมุฮานิเข้าไปหาท่านนบี (ปีที่นบีพิชิตมักกะฮฺ) เห็นท่านนบีเอาผ้ามาห่ม โดยเอาชายทั้งสองข้างไปพาดบนบ่า

หะดีษ 6-8 อุมัร อิบนุอบีสะละมะฮฺ เห็นท่านนบีละหมาดโดยห่มผ้าผืนเดียว
(เนื้อหาเดียวกัน แต่มีรายละเอียดแตกต่างกัน)

หะดีษ 6 (354) อุมัร อิบนุอบีสะละมะฮฺ (เป็นลูกเลี้ยงของท่านนบี แม่ของเขาคืออุมมุสะลามะฮฺ ภรรยาของท่านนบี) รายงานว่า ท่านนบี
ละหมาดโดยเอาผ้าผืนเดียวห่ม เอาชายทั้งสองข้างไปพาดบนบ่า

หะดีษ 7 (355) - อุมัร "เห็น"ท่านนบีห่มผ้า

หะดีษ 8 (356) ท่านนบีสวมผ้าแบบมุชตะมิลัน(ห่ม โดยเอาชายผ้าพาดบ่าสลับกัน)
- นบีห้ามห่มผ้าโดยคลุมจากหัวลงมา ปล่อยชาวผ้า แบบยิว (ซิดาล)
- วุตเราะฮฺ(ฏ็อยละซาน) ผ้าคลุมศีรษะแบบอาหรับ

หะดีษ 9 ท่านนบีละหมาดโดยห่มผ้าผืนเดียว (มุลตะหิฟัน)
รายจากอุมมุฮานิ
หะดีษ 10 มีผู้ถามท่านนบีถึงการละหมาดโดยสวมผ้าผืนเดียว(ใช้ได้มั้ย?) ท่านนบีถามว่า พวกท่านมีผ้าสองผืนกระนั้นหรือ ? (สมัยนั้นเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่หายาก)

 

WCimage
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 4 (บาบ 4)