หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 55 การเช็ดบนรองเท้า(ถุงเท้า), การเสียน้ำละหมาด
- บทเรียนจากผู้ที่จากไป (ยีมนูญ)
- การเสียน้ำละหมาดเมื่อทานอาหาร
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46- การอาบน้ำละหมาดในเตาร์(กะละมังเล็ก, ห้ามใช้ทอง-เงิน)
47- การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณนั้น 1 มุด (2 กอบมือ)
48- การเช็ดบนรองเท้าทั้งสองข้าง (การเช็ดบนถุงเท้า, ลักษณะของถุงเท้าที่ใช้ได้)


เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 53 :
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 52
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 51; บาบ 40- การใช้ส่วนเหลือของน้ำละหมาดของผู้คน(มาอฺมุสตะอฺมัล)
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-เช็ดศีรษะ 39-ล้างเท้า
36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ - เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด
หะดัษเล็ก ต้องอาบน้ำละหมาด
หะดัษใหญ่ ต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (ที่ไม่ใช่ทวารหนัก/เบา) เสียน้ำละหมาดหรือไม่, หัวเราะในขณะละหมาด,
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ