หัวข้อ 8 กิตาบุศศ่อลาฮฺ

Submitted by dp6admin on Sun, 15/08/2021 - 18:35

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 8 กิตาบุศศ่อลาฮฺ  كتاب الصلاة

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 (1 มุอัรรอม 1443) ทางไวท์แชนแนล

เอกสารประกอบการบรรยาย : sahih-bukary-ktb8-Kitabussalah.pdf  หรือ sahih-ktb8-salah.pdf (สี) หรือ https://sunnah.com/bukhari/8

WCimage
กิตาบุศศ่อลาฮฺ