กิตาบุศศ่อลาฮฺ 13 (บาบ 23-27) | 2/11/64

Submitted by dp6admin on Fri, 05/11/2021 - 14:56
หัวข้อเรื่อง
บาบ 23 สุจูดบนเสื้อผ้า ในช่วงเวลาที่ร้อนจัด (ทำได้หรือไม่ ?) -- ได้
- เสื้อผ้ากั้นระหว่างอวัยวะสุจุดและพื้นดิน
24- ละหมาดในรองเท้าเปิดส้น (นิอาล)
25- ละหมาดในรองเท้าหุ้มส้น (คิฟาฟ)
26- ถ้าสุจูดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
27- แขนห่างจากรักแร้ตอนสุจูด (กางแขน)

วันที่บรรยาย
27 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1434
วันที่บรรยาย
ความยาว
79.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

หมวด การปิดบังเอาเราะฮฺ (การสวมเสื้อผ้าในละหมาด)
- นุสเคาะฮฺ ซุลฏอนียะฮฺ หนังสือฉบับพิมพ์สมัยซุลฏอนอับดุอาฮามีด อัซซานียฺ

23- باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
บาบ 23 สุจูดบนเสื้อผ้า ในช่วงเวลาที่ร้อนจัด (ทำได้หรือไม่ ?)
-- ได้

- เสื้อผ้ากั้นระหว่างอวัยวะสุจุดและพื้นดิน
- หะซัน อัลบัศรี (ตาบิอีนอาวุโส เรียนกับ ศฮบ 70 กว่าท่าน) กลุ่มชน(ศฮบ)สุจูดบนอิมามะฮฺ (สะระบั่น, ผ้าโพกศีรษะ, เพื่อไม่ให้โดนพื้นทรายที่ร้อน) (หรือเอาผ้าสะระบั่นมาปูพื้นตอนละหมาด)
และหมวก (ก่อลันสุวะฮฺ, อยู่ด้านในสะระบั่น หรือใส่หมวกอย่างเดียว โดยปิดบังหน้าผากขณะสุจูด) และมือทั้งสองอยู่ในแขนเสื้อ (รองมือไม่ให้โดนพื้นร้อน)

หะดีษ 385 - เราละหมาดพร้อมกับท่านนบี คนหนึ่งในพวกเรา เอาปลายของเสื้อผ้า(สะระบั่นหรือเสื้อ) เอามาวางเพื่อรองอวัยวะ เนื่องจากความร้อนของที่สุจูด
(หะดีษมัรฟูอฺ ท่านนบีเห็น ศฮบ ทำ แต่ไม่ได้ว่าอะไร แสดงว่ากระทำได้)

باب الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ
บาบ 24- ละหมาดในรองเท้าเปิดส้น

นิอาล - รองเท้าเปิดส้น
คิฟาฟ - รองเท้าหุ้มส้น (บาบต่อไป)
- ลักษณะรองเท้า "คิฟาฟ (คุฟ)" - มีส้น รองเท้าหุ้มถึงเหนือตาตุ่ม

หะดีษ 386 ท่านนบีเคยละหมาดโดยสวมรองเท้าเปิดส้น (นิอาล)
- การสวมรองเท้าละหมาด เพราะรุคเศาะฮฺ(ข้ออนุโลม) หรืออะซีมะฮฺ(ชอบให้กระทำ)
- นบีเคยถอดรองเท้าขณะละหมาด เพราะมีนะจิสที่รองเท้า แสดงว่าเงื่อนไขของการใส่รองเท้าละหมาด คือต้องไม่มีนะจิส

باب الصَّلاَةِ فِي الْخِفَافِ
บาบ 25- ละหมาดในรองเท้าหุ้มส้น (คิฟาฟ,คุฟ)

คิฟาฟ - คุฟ (พหูพจน์) - รองเท้ามี(หุ้ม)ส้นและปิดตาตุ่ม รองเท้าแบบนี้ถอดยาก นบีจึงอนุญาตให้ลูบบนรองเท้าเวลาอาบน้ำละหมาดได้ 3 วัน(ขณะเดินทาง) ยกเว้นมีญะนาบะฮฺ ต้องถอด

หะดีษ 387-388 การลูบบนรองเท้า(คุฟ)แล้วละหมาด
ข้าพเจ้าได้เห็นญะรีร(ศฮบ) ไปปัสสาวะ เสร็จแล้วมาอาบน้ำละหมาด โดยลูบบนรองเท้า(คุฟ) และลุกขึ้นละหมาด(โดยใส่คุฟ)
เมื่อถูกถาม ญะรีรตอบว่า ฉันเห็นท่านนบีทำเช่นนี้; อิบรอฮีม อันนะคะอีกล่าวว่า ญะรีรรับอิสลามช่วงปีที่ ฮ.ศ. 7-8 (แสดงว่าการเช็ดบนรองเท้าเป็นเรื่องภายหลัง มายกเว้นการอาบน้ำละหมาดในกรณีนี้ ซึ่งในอัลกุรอานไม่ได้ระบุไว้)

** 2 บาบสุดท้าย ไม่เกี่ยวกับเรื่องเส้อผ้าในละหมาด น่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการรายงาน ที่นำสองบาบนี้มาไว้ตรงนี้ **

باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
บาบ 26- ถ้าสุจูดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

หะดีษ 389 ชายที่รุกัวะและสุจูดไม่สมบูรณ์ หุซัยฟะฮฺเห็นชาวคนหนึ่งละหมาดโดยรุกัวะไม่สมบูรณ์ สุจูดก็ไม่สมบูรณ์ เมื่อละหมาดเสร็จ หุซัยฟะฮฺได้พูดกับเขาว่า ท่านไม่ได้ละหมาด
-- ไม่แน่ใจว่าพูดเช่นนี้ด้วย(คือ) -- ถ้าท่านเสียชีวิต ก็ไม่ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้อยู่ในแนวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม

27- باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ
บาบ 27- แขนห่างจากรักแร้ตอนสุจูด (กางแขน)

- ถ้ามีพื้นที่ให้กางแขน

หะดีษ 390 ท่านนบีเมื่อละหมาดจะอ้าแขนจนกระทั่งเห็นความขาวของรักแร้

- สายรายงานหนังสือศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรี มีลูกศิษย์อิมามบุคอรียฺ 5 ท่าน
- การนำสองบาบนี้ (26-27) มาไว้ในหมวดการปิดบังเอาเราะฮฺในละหมาด เป็นข้อผิดพลาดในการายงานหนังสือเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรี

 

WCimage
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 13