กิตาบุศศ่อลาฮฺ 14 (บาบ 28 กิบลัต) | 9/11/64

Submitted by dp6admin on Thu, 11/11/2021 - 13:26
หัวข้อเรื่อง
- ขอดุอาอฺให้ยืนหยัดเมื่อประสบกับบททดสอบ
- เงื่อนไขของการละหมาด
**หมวด การปิดบังเอาเราะฮฺ (บาบ 2-27)
**หมวด หันหน้าไปทางกิบลัตขณะละหมาด
- บาบ 28 คุณค่าของการหันไปทางกิบละฮฺ
หะดีษ 391 อัตลักษณ์ของมุสลิมที่แท้จริง 3 ประการ ที่จะละเมิดมิได้
สถานที่
มุศ็อลลาไวท์แชนแนล
วันที่บรรยาย
5 ร่อบีอุ้ลอาคิร 1443
วันที่บรรยาย
ความยาว
71.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

28- باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
บาบ 28 คุณค่าของการหันไปทางกิบละฮฺ

ฟัฎลฺ - ฟะฎออิ้ล - คุณค่า,ความประเสริฐ
อิสติกบาล - การหันไปด้านหน้า (เกาะบะละ - قبل - ด้านหน้า)
กิบละฮฺ - สิ่งที่อยู่ด้านหน้า

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
อบูหุมัยดฺ - ขณะละหมาด ท่านนบีหันปลายเท้าทั้งสองไปทางกิบละฮฺ
- อบูหุมัยดฺ อัซซาอิดียฺ เป็น ศฮบ ชาวชนบทมาอยู่มะดีนะฮฺสิบวันเพื่อเรียนรู้หลักการศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการละหมาด แล้วกลับไปสอนที่หมู่บ้านของเขา -- ได้รายงานหะดีษลักษณะการละหมาดของท่านนบีอย่างละเอียด
- เมื่อจะละหมาดให้หันทั้งร่างกายไปทางกิบละฮฺ ที่สำคัญคือ "หัวใจ" ต้องหันไปสู่กิบละฮฺ

หะดีษ 391 อัตลักษณ์ของมุสลิมที่แท้จริง 3 ประการ ที่จะละเมิดมิได้
ท่านนบีกล่าวว่า 
"1- ผู้ใดที่ละหมาด เช่นการละหมาดของเรา, 
2- หันหน้าไปทางกิบละฮฺของเรา (- กิจกรรมที่หันหน้าไปทางกิบละฮฺ คือ ละหมาด เชือด ฝังมัยยิต),
3- กินสัตว์เชือดของเรา - เชือดและกินสัตว์เชือดแบบมุสลิม คือเชื่อดเฉพาะชีวิตที่อัลลอฮฺอนุญาต ไม่ให้ฆ่าเพื่อความสนุกหรือด้วยนามอื่นจากอัลลอฮฺ
(เหล่านี้) คือมุสลิมที่แท้จริง ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง"

หะดีษ 392 (เนื้อหาเดียวกับ 391)
ท่านนบีกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถูกใช้ให้ต่อสู้ จนกระทั่งกล่าว ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ, และละหมาดเช่นที่เราละหมาด, ผินหน้ายังกิบละฮฺของเรา, เชือดสัตว์เช่นที่เราเชือด, แน่นอนแล้ว เลือด(ชีวิต)ของเขา, ทรัพย์สินของเขา เป็นที่ต้องห้าม (ห้ามละเมิด) ยกเว้นสิทธิ, การคิดบัญชีของเขาอยู่ที่อัลลอฮฺ
- حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ‏.‏ -ไม่มี มุฮัมมะดุรร่อซูลุลุลอฮฺ แต่หมายรวมในนี้ด้วย คือต้องศรัทธาว่า ไมมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และนบีมุฮัมมัดเป็นร่อซูล

หะดีษ 393  อัตลักษณ์ของมุสลิม 3 ประการ
มัยมูนอิบนุสิยาฮฺ ถามอนัสอิบนุมาลิก(อบูฮัมซะฮฺ)ว่า "อะไรที่ทำให้ชีวิตและทรัพย์สิน ของบ่าวของอัลลอฮฺ เป็นที่ต้องห้าม (ห้ามละเมิด)"
อนัสตอบว่า "ใครที่กล่าว ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ, ละหมาดเช่นที่เราละหมาด,  ผินหน้ายังกิบละฮฺของเรา, กินสัตว์เชือดของเรา, เขาคือมุสลิม มีสิทธิของมุสลิม มีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับมุสลิม

 

WCimage
8-14