กิตาบุศศ่อลาฮฺ 22 (บาบ 41-42 มัสจิด) | 18/1/65

Submitted by dp6admin on Sun, 23/01/2022 - 14:20
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหาหมวดที่เกี่ยวกับมัสจิด (เริ่มบาบนี้ หรือตั้งแต่บาบ 33)

บาบ(บท) 41- เราจะเรียก มัสจิดลูกหลาน(ของ)คนๆหนึ่งได้หรือไม่ ? หรือ มัสจิดตระกูล... ?
- ปิดมัสจิดได้หรือไม่
หะดีษ 420 ท่านนบีจัดแข่งม้าในมะดีนะฮฺ ที่มัสจิดบนีสุรัยกฺ
- การฝังศพ(มัยยิต)ในที่ต่างๆ ฝังแบบกลบดินและไม่กลบดิน
บาบ(บท) 42- การแบ่งทรัพย์สิน และแขวนพวงอินทผลัม ในมัสจิด
- ท่านนบีบอกว่า ใครมีอินทผลัมเหลือ ก็ให้เอามาแขวนไว้ตรงนั้นน่ะ ใครไม่มีจะกินก็ให้มาหยิบเอาไป
หะดีษ 421 ท่านนบีแบ่ง(แจก)ทรัพย์สิน(ฟัยอฺ)จำนวนมากแก่ผู้คนในมัสจิด

วันที่บรรยาย
16 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1443
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
90.00 mb
ความยาว
74.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

เนื้อหาหมวดที่เกี่ยวกับมัสจิด (เริ่มบาบนี้ หรือตั้งแต่บาบ 33)

บาบ 41- باب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ
เราจะเรียก มัสจิดลูกหลาน(ของ)คนๆหนึ่งได้หรือไม่ ? (หรือ มัสจิดตระกูล... ?)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ 72:18 - แท้จริงบรรดามัสจิดนั้นเป็นของอัลลอฮฺ
- ปิดมัสจิดได้หรือไม่

หะดีษ 420 ท่านนบีจัดแข่งม้าในมะดีนะฮฺ ที่มัสจิดบนีสุรัยกฺ (ตัวบทหะดีษ)

ท่านนบีจัดแข่งม้า ม้าที่ถูกเตรียมเพื่อแข่งขันด้วยการอดอาหาร 
ท่านนบีกำหนดระยะทางในการแข่งขันระหว่าง 2 ตำแหน่งในมะดีนะฮฺ (อัลฮัฟยา/ฮัยฟา) ประมาณ 6 ไมล์
และได้จัดการแข่งระหว่างม้าที่ไม่ได้ถูกเตรียมแข่ง (ไม่ได้อดอาหาร) ด้วย ระหว่างสะนียะฮฺ ถึงมัสจิดบนีสุร็อยกฺ

**มัสจิดบนีสุรัยกฺ - เป็นหลักฐานว่าเรียกมัสจิดด้วยชื่อตระกูลได้

สะนียะฮฺ - ช่องทางเล็กๆ ระหว่างภูเขาสองลูก ในมะดีนะฮฺมี 2 จุด
สะนียะตุลวะดาอฺ (ช่องทางอำลา) คนที่ออกหรือเข้ามะดีนะฮฺ จะผ่านทางนี้ (ตอนฮิจเราะฮฺ ท่านนบีเข้ามะดีนะฮฺทางนี้) - มีในนะชีด "ต่อละอันบัดรุอะลัยยะ มินสะนียะติลวะดาอฺ..."

- การฝังศพ(มัยยิต)ในที่ต่างๆ,  ฝังแบบเดิม ขุดหลุมกลบดิน เช่น กุบูรบะกีอฺอัลฆ็อรก็อด(มะดีนะฮฺ) และฝังแบบไม่กลบ เช่น ที่อียิปต์, กุบูรอัลมะอฺลา(มักกะฮฺ) ฯลฯ

บาบ 42- باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ
การแบ่ง(ทรัพย์สิน) และแขวนพวงอินทผลัม ในมัสจิด

ท่านนบีบอกว่า ใครมีอินทผลัมเหลือ ก็ให้เอามาแขวนไว้ตรงนั้นน่ะ ใครไม่มีจะกินก็ให้มาหยิบเอาไป - หะดีษมุอัลลัก (ไม่มีสายรายงาน)

หะดีษ 421 ท่านนบีแบ่ง(แจก)ทรัพย์สิน(ฟัยอฺ)จำนวนมากแก่ผู้คนในมัสจิด (ตัวบทหะดีษ)

ท่านนบีได้ทรัพย์สิน (ที่ไม่ได้เกิดจากสงคราม, ฟัยอฺ*)จากบะหฺเรนจำนวนมาก (มีรายงานว่าหนึ่งแสนดิรฮัม)
ท่านนบีสั่งให้วางไว้ในมัสจิด ท่านนบีออกจากบ้านเข้ามัสจิด ไม่เหลือบมองทรัพย์สินเหล่านั้นเลย
ละหมาดเสร็จแล้ว ท่านนบีแจกทรัพย์สินให้ผู้คนโดยไม่นับจนหมด และท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เลย

*ฟัยอฺ คือ ทรัพย์ที่ไม่ได้มาจากสงครามเป็นสิทธิของท่านนบีบริบูรณ์ (ไม่เหมือนทรัพย์เชลย)
 

WCimage
8-22