กิตาบุศศ่อลาฮฺ 12 (บาบ 19-22) | 26/10/64

Submitted by dp6admin on Fri, 29/10/2021 - 14:17
หัวข้อเรื่อง
- การเรียนรู้หะดีษ ทำให้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีในโลกนี้และในวันกิยามะฮฺ
- ดุอาอฺที่ท่านนบีขอให้ผู้ศึกษาหะดีษ
บาบ 19 - หากว่าเสื้อผ้าผู้ละหมาดโดนตัวสตรี(ที่มีประจำเดือน)เมื่อสุจูด
บาบ 20 การละหมาดบนเสื่อปูละหมาด (อัลหะซีร)
บาบ 21 - การละหมาดบนเสื่อผืนเล็ก (อัลคุมเราะฮฺ)
บาบ 22 การละหมาดบนที่นอน(ผ้าปูนอน)

สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์แชนแนล
วันที่บรรยาย
20 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1434
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
90.00 mb
ความยาว
85.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

- ความสำคัญของการเรียนรู้หะดีษ - ทำให้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีในโลกนี้และในวันกิยามะฮฺ
- ดุอาอฺที่ท่านนบีขอให้ผู้ศึกษาหะดีษ
نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا
- นัฎฎ่อร็อลลอฮุมเราะอัน สะมิอะ มะกอละตี ฟะอัดดาฮา กะมา สะมิอะฮา -
"ขอให้ผิวหน้าสดใส ซึ่งคนที่ได้ฟังหะดีษของฉัน แล้วรายงาน(เผยแพร่)ตามที่ได้ยินมา"

19- باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ
บาบ 19 - หากว่าเสื้อผ้าผู้ละหมาดโดนตัวสตรี(ที่มีประจำเดือน)เมื่อสุจูด

- (ถ้าโดนเลือดประจำเดือนของสตรี(เป็นนะจิส) ละหมาดไม่เศาะฮฺ
- เสื้อผ้าที่โดนนะจิส(เช่น น้ำสกปรก) ละหมาดไม่เศาะฮฺ (ใช้ไม่ได้)
- 4 มัซฮับเห็นว่า เลือดมนุษย์เป็นนะจิส แต่อิมามบุคอรีไม่เห็นด้วย ศฮบ เคยละหมาดขณะมีแผลเลือดไหล

หะดีษ 379 เสื้อผ้าท่านนบีโดนตัวภรรยา(ที่มีประจำเดือน)เมื่อสุจูด (เคยรายงานแล้วในกิตาบุลฮัยฎฺ)
รายงานจากท่านหญิงมัยมูนะฮฺ(ภรรยาท่านนบี) ได้กล่าวว่า "ท่านนบีละหมาด ขณะที่ฉันนั่งใกล้ชิดท่าน และเสื้อผ้าของท่านมาโดนตัวฉันขณะสุจูด โดยขณะนั้นท่านนบีละหมาดบนเสื่อ"
- ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ละหมาดใช้ได้ ตัวของสตรีที่มีประจำเดือนไม่ใช่นะจิส

(มัยมูนะฮฺ - อัลยุมนฺ - สตรีผู้มีบะเราะกะฮฺ)

20- باب الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ
บาบ 20 การละหมาดบนเสื่อปูละหมาด (อัลหะซีร)

อัลหะซีร - เสื่อที่ละหมาด (พอดีตัวสำหรับละหมาด ยืนและสุจูดบนเสื่อได้พอดี, ทำจากพืช) (ถ้าเป็นผ้า ไม่เรียกหะซีร)
- ละหมาดบนเสื่อ ขณะละหมาดร่างกายไม่แตะพื้นดิน
- ญาบิร อิบนุอับดิลลาฮฺ และอบูสะอี๊ด (ศฮบ) ละหมาดบนเรือ ในท่ายืน
- อัลหะซัน (ตาบิอีน) บอกว่า ละหมาดบนเรือได้ นอกจากไม่ไหว ก็ให้นั่ง (ละหมาดฟัรฎู ถ้ายืนไหว ก็ต้องยืน)

- อิมามบุคอรี เทียบเรือเหมือนเสื่อ (ละหมาดโดยไม่โดนพื้นดิน)

ครอบครัวอนัสหะดีษ 380 ท่านนบีละหมาดบนเสื่อ คุณย่า(หรือยาย, จัดดะฮฺ) ของอนัส (ชื่อ มุลัยกะฮฺ) ได้เชิญท่านนบีทานอาหาร ทานเสร็จแล้ว ท่านนบีก็ชวนละหมาดซุนนะฮฺ (เป็นซุนนะฮฺ ให้ละหมาดซุนนะฮฺที่บ้านผู้อื่นที่เราไป, ละหมาดเป็นญะมาอะฮฺได้) อนัสก็ไปหยิบเสื่อเก่าที่สีซีดแล้วมาพรมน้ำให้นิ่ม แล้วท่านอนัสก็ยืนหลังท่านนบี ศ็อฟเดียวกับเด็กยะตีมอีกคนหนึ่ง และข้างหลังหญิงชรา(ย่าหรือยาย) ท่านนบีนำละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ แล้วลากลับไป
- ยะตีมนี้คือทาส เป็นเด็กที่นบีเลี้ยงดูอยู่ ชื่อ ดุมัยเราะฮฺ -- เป็นหลักฐานว่าเด็กไม่บรรลุศาสนภาวะยืนศ็อฟเดียวกับผู้ที่บรรลุศาสนภาวะได้

อุมมุสุลัยมฺ (มารดาอนัสอิบนุมาลิก, มีฉายาว่า รุมัยซะฮฺ) แต่งงานครั้งแรกกับ มาลิก อิบนุนนัฎรฺ มีลูกชื่อ อนัส (อิบนุมาลิก) เมื่อมาลิกเสียชีวิต นางก็แต่งงานกับ อบูฏ็อลฮะฮฺ (อัลอันซอรี) มีลูก 2 คน (อับดุลลอฮฺ, อบูอุมัยรฺ-เด็กที่เลี้ยงนกที่ท่านนบีคุยด้วย) -- ลูกคนแรกของอุมมุสุลัยมฺกับอบูฏ็อลฮะฮฺเสียชีวิตไป แต่นางไม่ได้บอกสามีเมื่อเขากลับเข้าบ้าน จนกระทั่งกลางคืน...

جَدَّتَهُ - ย่า(หรือยาย)ของเขา -- เขา คือ อนัส หรือ อิสฮาก

- มีซุนนะฮฺให้ละหมาดซุนนะฮฺที่บ้านผู้อื่นที่เราได้ไปเยี่ยมเยียน
หลานของอุมมะสะลามะฮฺ (ภรรยาท่านนบี) ได้ไปเยี่ยมนางที่บ้าน (ท่านนบีเสียชีวิตแล้ว) และได้ขอละหมาดในบ้าน ซึ่งเป็นพื้นดินไม่มีอะไรปู ก่อนสุจูดก็ได้เป่า เมื่อละหมาดเสร็จ อุมมุสะลามะฮฺก็บอกกับหลานว่า สุจูดให้โดนฝุ่นดินที่พื้น เพราะเคยมีทาสเข้ามาละหมาดและได้เป่าก่อนสุจูด นบีก็บอกกับทาสคนนั้นว่า "ให้หน้าผากโดนฝุ่นซะ" -- จึงมีทัศนะของอุละมาอฺว่า เวลาละหมาดต้องให้ร่างกายโดนฝุ่นดินที่พื้น

21- باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
บาบ 21 - การละหมาดบนเสื่อผืนเล็ก (อัลคุมเราะฮฺ)

- สมัยก่อนใช้ผ้าปูละหมาดผืนเล็ก เฉพาะส่วนใบหน้า (คุมเราะฮฺ) เพื่อป้องกันความร้อนที่พื้น

หะดีษ 381 ท่านนบีละหมาดบนคุมเราะฮฺ (เหมือนหะดีษ 379 คนละสายรายงาน)

22- باب الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاشِ
บาบ 22 การละหมาดบนที่นอน(ผ้าปูนอน)

- อนัสละหมาดบนที่นอน (ผ้าบางๆไม่ใช่ที่นอนหนาๆ สุจูดแล้วอวัยวะไม่จมไปบนที่นอน)
- เราละหมาดกับท่านนบี บางทีเราสุจูดบนเสื้อผ้าที่เอามาปู(รองละหมาด)

หะดีษ 382-384 ท่านนบีละหมาดบนที่นอน (ผ้าปูนอนบางๆ)

ท่านหญิงอาอิชะฮฺนอนขวางอยู่ด้านหน้าท่านนบี โดยเท้าอยู่ที่ทิศกิบละฮฺของท่านนบี เมื่อนบีจะสุจูด ท่านก็จี้นางให้ขยับไป ฉันก็จะหดเท้า; ในยุคนั้นไม่มีตะเกียงในบ้าน (นางไม่เห็นว่านบีละหมาด ท่านนบีก็ไม่เห็นว่านางนอนอยู่ด้านหน้า)

383 ท่านหญิงอาอิชะฮฺรายงานว่า ท่านนบีละหมาดระหว่างฉันกับกิบละฮฺ โดยฉันนอนบนที่นอน (แสดงว่าท่านนบีละหมาดบนที่นอน) เปรียบเสมือนฉันเป็นมัยยิต
384 อุรวะฮฺรายจากท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า ท่านนบีละหมาด โดยท่านหญิงอาอิชะฮฺอยู่ระหว่างท่านนบีกับกิบละฮฺ บนที่นอนที่เรานอน
---------

 

 

WCimage
812