กิตาบุตตะยัมมุม 4 (บาบ 8-9)//

Submitted by dp6admin on Sun, 01/08/2021 - 22:40
หัวข้อเรื่อง
บาบ 8 ตะยัมมุมด้วยการตีดิน 1 ครั้ง
- ตีดินกี่ครั้ง, ลูบหน้าหรือมือก่อน
บาบ 9 หะดีษที่ 15 ท่านนบีให้ตะยัมมุมเพื่อยกหะดัษใหญ่
- การตะยัมมุมมัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด(โควิด) ต้องให้ดินสัมผัสผิว ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องตะยัมมุม ละหมาดได้เลย
- การละหมาดญะนาซะฮฺ มัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด
- สาธิตวิธีตะยัมมุมด้วยดินสอพอง

วันที่บรรยาย
22 ซุลฮิจจะฮฺ 1442
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ความยาว
76.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

8- باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ
ตะยัมมุมด้วยการตีดิน 1 ครั้ง
- ตีดินกิ่ครั้ง สายรายงานส่วนมากว่า 1 ครั้ง แต่มัซฮับชาฟิอีว่า 2 ครั้ง
- เริ่มจากหน้าหรือมือ

หะดีษที่ 14 อบูมูซาและ อับดุลลอฮฺ อิบนุมัสอู๊ด เถียงกันว่า เมื่อไม่น้ำ(อาบน้ำละหมาด)จะทำอย่างไร ? (เหมือนหะดีษ 12-13)

ท่านนบีสาธิตวิธีการตะยัมมุม คือ  (ต้องเหนียตก่อน)
1- ใช้ฝ่ามือตีดิน 1 ครั้ง (ตี 2 ครั้ง สายรายงานฎ่ออีฟ) แล้วปัดหรือเป่าฝุ่นจากมือ
2- เอาฝ่ามือเช็ดหลังมือ  ฝ่ามือขวาเช็ดหลังมือซ้าย ฝ่ามือซ้ายเช็ดหลังมือขวา
3- เช็ดใบหน้า

ตามอัลกุรอาน
1- ใช้ฝ่ามือตีดิน 1 ครั้ง (ตี 2 ครั้ง สายรายงานฎ่ออีฟ) แล้วปัดหรือเป่าฝุ่นจากมือ
2- เช็ดใบหน้า
3- เช็ดมือ

**ขั้นตอนต่างกัน แต่ทำได้ทั้งสองแบบ

- ใส่ถุงมือตีดิน หรือมีสิ่งปิดใบหน้า ขณะตะยัมมุมได้มั้ย ? ไม่ได้ ไม่เศาะหฺ
- คัดค้าน ประกาศสำนักจุฬา ที่ให้ตะยัมมุมบนพลาสติกห่อศพ เพราะไม่ถูกต้อง  การตะยัมมุมต้องให้ดินสัมผัสผิว ถ้ากลัวเสี่ยงว่าจะติดโรค ก็ไม่ต้องอาบน้ำ ไม่ต้องตะยัมมุม ซึ่งเป็นทัศนะของอุละมาอฺส่วนมาก
- การตะยัมมุมมัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด(โควิด) ต้องให้ดินสัมผัสผิว ทำบนผ้าหรือพลาสติกห่อศพไม่ได้ ถ้าเกรงว่าจะติดเชื้อโรค ก็ไม่ต้องตะยัมมุมหรืออาบน้ำมัยยิตเลย
- การละหมาดญะนาซะฮฺ แนะนำให้ละหมาดเฉพาะคนใกล้ชิด เมื่อฝังแล้ว ให้คนอื่นๆ ทยอยไปละหมาดญะนาซะฮฺบนกุโบร์ได้ ไม่จำเป็นต้องละหมาดฆออิบ

9- باب 
หะดีษที่ 15 ท่านนบีให้ตะยัมมุมเพื่อยกหะดัษใหญ่ (เนื้อหาเดียวกับหะดีษ 11)

สาธิตวิธีตะยัมมุมด้วยดินสอพอง
1- เหนียตในใจว่าจะตะยัมมุมเพื่อยกหะดัษเล็กหรือหะดัษใหญ่
2- ใช้ฝ่ามือทั้งสองตีดิน 1 ครั้ง 
3- เอาฝ่ามือขวาเช็ดหลังมือซ้าย ฝ่ามือซ้ายเช็ดหลังมือขวาถึงข้อมือ
4- เช็ดใบหน้าครั้งเดียว จากหน้าผากลงมาถึงเครา ไม่ต้องถู

 

WCimage
กิตาบุตตะยัมมุม 4 (บาบ 8-9)//