หัวข้อ 7 กิตาบุตตะยัมมุม (4)

Submitted by dp6admin on Sun, 18/07/2021 - 11:02

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 7 กิตาบุตตะยัมมุม  كتاب التيمم

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 (1 ซุลฮิจญะฮฺ 1442) - 1 ส.ค.64 ทางไวท์แชนแนล

เอกสารประกอบการบรรยาย : 01_54495-sahih-bukary-ktb7.pdf

صحيح البخاري : كتاب التيمم | Sahih al-Bukhari » Rubbing hands and feet with dust (Tayammum) - https://sunnah.com/bukhari/7

ชมทาง Whiteflix

WCimage
หัวข้อ 7 กิตาบุตตะยัมมุม