10 มี.ค.53 - อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา)

Submitted by dp6admin on Thu, 11/03/2010 - 12:22
Date

 คำถาม : มุสลิมะฮฺจะอ่านฟาติหะฮฺและซิเกรในละหมาดในใจขณะละหมาดได้หรือไม่, มีซุนนะฮฺให้อาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำธรรมดาหรือไม่, หลังละหมาดซุบฮิและมักริบให้อ่าน "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮิ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ ยุหฺยีวะยุมีตุ วะฮุวะอาลากุลลิชัยอินเกาะดีร" 10 ครั้ง และกล่าว "อัลลอฮุมมะอินนี อัสอะลุกัลญันนะฮฺ อัลลอฮุมมะอะญิรนี มินัลนาร, ในทีวีอะซาน เราต้องรับอะซานหรือไม่, ละหมาดวันศุกร์ คอเฏบขึ้นคุฏบะฮฺแล้วขอดุอาอฺ เราจะรับดุอาอฺได้หรือไม่, พับแขนเสื้อได้ไหม เวลาละหมาด, เสียงของผุ้หญิงเป็นเอาเราะฮฺหรือไม่ สามารถพูดในรายการวิทยุได้มั้ย, การห้ามอถือศีลอดวันเสาร์ , คนแก่ที่ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ เรื่องของการกำจัดเล็บ หรือขนในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นตามหลักการ ผู้ดูแลจำต้องกำจัดให้ตามปกติหรือไม่ , การตัดเล็บในช่วนคืนวันพฤหัศร(หรือค่ำวันศุกร์),เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของรกหมู , มุสลิมจะผสมเทียมสัตว์ได้หรือไม่, การฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์เพื่อการทดลองศึกษาต่างๆ สามารถกระทำได้หรือไม่, อาบน้ำก่อนอาบน้ำญะนาบะฮฺ, ละหมาดซุบฮฺ อิมามกุนูต มะอฺมูมต้องอ่านไหม,  การผ่าศพคน เช่น กรณีของนักเรียนแพทย์ ศาสนาว่าอย่างไร, การไว้เคราที่ถูกต้อง ควรมีลักษณะอย่างไร