อะซาน

การบริจาคช่วยพี่น้องซีเรีย…
"แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และชำระซะกาตและขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม", มุอัซซินในสมัยท่านนบี (อบูมะหฺซูเราะฮฺ, บิล้าล อิบนุเราะบาหฺ)