อะซาน

มักกะฮฺ - อบูมะหฺซูเราะฮฺ
มะดีนะฮฺ - บิล้าล อิบนุเราะบาหฺ, อัมรฺ อิบนุอบีมักตูม
นบีสอนอะซาน 2 คนคือ อบูมะหฺซูเราะฮฺและบิล้าล สอนไม่เหมือนกัน 
การอะซานทั้ง 2 แบบ
เทคนิคพิชิตใจผู้ต่อต้านศาสนา
อัตตุละกออฺ - คนที่เข้ารับอิสลามตอนพิชิตมักกะฮฺและนบีให้อภัย

การบริจาคช่วยพี่น้องซีเรีย…
"แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และชำระซะกาตและขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม", มุอัซซินในสมัยท่านนบี (อบูมะหฺซูเราะฮฺ, บิล้าล อิบนุเราะบาหฺ)