อะซาน

การบริจาคช่วยพี่น้องซีเรีย…
"แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และชำระซะกาตและขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม", มุอัซซินในสมัยท่านนบี (อบูมะหฺซูเราะฮฺ, บิล้าล อิบนุเราะบาหฺ)

 

คำถาม : การกล่าวอะซาน เมื่อถึง อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิ๊ลลัลลอฮฺ 2 ครั้ง แล้ว อัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันร่อซูลุลลอฮฺ แต่มีคนอะซานเป็น…