กำลังละหมาดดุฮริอยู่แล้วมีเสียงอะซานเข้าเวลาอัสริ ละหมาดดุฮริของเราใช้ได้หรือไม่ (การละทิ้งละหมาด)