กำลังละหมาดดุฮริอยู่แล้วมีเสียงอะซานเข้าเวลาอัสริ ละหมาดดุฮริของเราใช้ได้หรือไม่ (การละทิ้งละหมาด)

Submitted by dp6admin on Fri, 02/04/2010 - 11:20