การรับอิกอมะฮฺโดยกล่าวตามมุอัซซิน ทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 28/05/2010 - 10:20

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ