ในประเทศฝรั่งเศสบางมัสญิดใช้แสงแทนการอะซาน ใช้ได้หรือไม่ (อะซานดังแค่ไหน ความสำคัญของอะซาน)