ชวนเพื่อนละหมาดต้นเวลาแล้วแต่ยังไม่มีคนมา เราควรรีบละหมาดคนเดียวหรือรอละหมาดญามาอะฮ์ดีครับ

Submitted by dp6admin on Mon, 14/06/2010 - 12:08
คำถาม
อยากทราบเกี่ยวกับการละหมาดต้นเวลา ในกรณีที่ชวนเพื่อนละหมาดแล้วแต่อาจจะยังไม่มีคนมา เราควรรีบละหมาดเลยแม้ต้องละหมาดคนเดียวหรือรอละหมาดญามาอะฮ์ดีครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ