1290 อาบน้ำนมาซโดยไม่ได้ล้างแขนและใบหู เพราะเข้าใจว่าเป็นซุนนะฮฺในการอาบน้ำนมาซ ไม่ใช่ฟัรฎู

Submitted by dp6admin on Tue, 20/04/2010 - 20:45
คำถาม
ในขณะที่อาบน้ำนมาซแล้วกำลังจะนมาซโดยที่เขาไม่ได้ล้างแขนและใบหูซึ่งเข้าใจว่าเป็นซุนนะฮฺในการอาบน้ำนมาซไม่ใช่ฟัรฎู(รุกุนวาญิบ)เขาจะนมาซในสภาพนั้นได้มั้ย

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ